เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน

ESW-618 TERASCAN
Call By Order
ยอดเข้าชม 672 ครั้ง


WALK THROUGH: WALK THROUGH


เครื่องตรวจจับโลหะหรืออาวุธ แบบเดินผ่าน (Walk-Through Metal Detector) ลักษณะการใช้งาน : ใช้สำหรับตรวจเช็คการผ่านเข้า – ออกของบุคคล อาวุธหรือโลหะ ต้องสงสัย นิยมติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น สนามบิน, สถานทูต, สนามกีฬา, ศูนย์ประชุม และสถานที่ราชการ

รูป
รูป
รูป
รูป